Avís Legal

Condicions generals

matiasvives.cat és un domini a Internet la titularitat del qual correspon a Matias Vives March, amb CIF 39640912K.

L’ús de la pàgina Web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les particulars que es poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través de la pàgina Web.

Matias Vives March es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol altra de les condicions particulars.

Propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina Web.

Tots els elements que formen la pàgina Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateix, són titularitat de Matias Vives March i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta pàgina Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar-ne l’origen o sol•licitar-ne prèviament l’autorització.

Matias Vives March no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut d’aquesta pàgina Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

Matias Vives March es compromet al compliment de la seva obligació de secret en relació amb les dades de caràcter personal subministrades per part dels usuaris d’aquesta pàgina Web, i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, se l’informa que vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició conforme a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a través de notificació a Matias Vives March mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça electrònica (info@nuevafirma.com) indicant en el assumpte LOPD i informant del seu nom complert, direcció de correu electrònic, DNI i el tipus de dret que desitja sol·licitar, Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició.

Cookies

La pàgina Web de Matias Vives March utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització de la pàgina Web per part de l’usuari.

Les cookies utilitzades en la pàgina web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, es faran servir les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Links

Els enllaços inclosos en aquesta pàgina Web poden adreçar a continguts Web de tercers. Matias Vives March no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que poguessin aparèixer en aquestes pàgines, que tindran exclusivament un caràcter informatiu i que, en cap cas, impliquen cap relació entre Matias Vives March i les persones o les entitats titulars d’aquests continguts o titulars de les pàgines en les quals es troben.