El règim de separació de béns –majoritari a Catalunya- ens perjudica quan es dissol el matrimoni.

El règim de separació de béns –majoritari a Catalunya- ens perjudica quan es dissol el matrimoni.

Una sentència del Tribunal Suprem diu que – llevat del cas de l’habitatge conjugal- les operacions de distribució entre els cònjuges dels béns del matrimoni ha de tributar per transmissions patrimonials.

D’aquesta manera es distingeix entre la societat de ganancials (majoritària arreu de l’estat) i la separació de béns (majoritària a Catalunya), en favor d’aquella primera.

La sentència equipara el matrimoni a la resta de contractes de constitució de comunitat de béns, en la mesura en què no és habitual -a Catalunya- modificar de manera expressa el règim matrimonial tàcit de separació de béns.

 

EDJ 2010/246648