Saps que …?

Una nova condemna per manca d’atenció ambiental. (El cas Uralita).

Una nova condemna per manca d’atenció ambiental. (El cas Uralita).

La sentència d’un jutjat civil de Madrid, condemnant l’empresa Uralita a indemnitzar els residents propers a la fàbrica, pels danys causats per la pols de l’amiant, és un pas més en el reconeixement de responsabilitats derivades d’una mala gestió ambiental. La importància creixent en la consideració dels temes ambientals per […]

En determinats supòsits, es poden aprovar els comptes d’una societat sense tenir enllestit l’informe d’auditoria

En determinats supòsits, es poden aprovar els comptes d’una societat sense tenir enllestit l’informe d’auditoria

Això és possible, sempre i quan sigui clar que el nou acord substitutiu no variaria substancialment respecte del primer. Ho estableix una sentència del TS, de 21 de juliol de 2010, malgrat que el soci reclamant havia fet ús de les facultats de l’article 205.2 de la Llei de Societats […]

La data d’un contracte privat pot ser vàlida a efectes fiscals.

La data d’un contracte privat pot ser vàlida a efectes fiscals.

La data d’un contracte privat, quan es complementa amb altres mitjans provatoris, pot esdevenir vàlida a tots els efectes fiscals (prescripció inclosa), segons una Sentència del TS de 3 de novembre de 2010. La Sentència ens indica que si el contracte privat ha servit per modificar la titularitat cadastral, o […]

Un cas particular de tributació per IRPF, derivat d’expedient d’expropiació forçosa.

Un cas particular de tributació per IRPF, derivat d’expedient d’expropiació forçosa.

En cas d’expropiació forçosa per via d’urgència pot resultar aconsellable renunciar al cobrament del dipòsit previ i dels perjudicis per ràpida ocupació. Una Sentència del Tribunal Suprem, de 4 d’abril de 2011 (EDJ 2011/51404), referida als impactes sobre l’IRPF d’una expropiació per via d’urgència, ens diu que si donem a […]

Problemes derivats de la custòdia compartida dels pares, en cas de separació o divorci.

Problemes derivats de la custòdia compartida dels pares, en cas de separació o divorci.

L’establiment de la custòdia compartida dels pares, en cas de divorci, pot perjudicar el cònjuge que té amb ell/ella els fills comuns la major part del temps. En el moment de sol·licitar determinats ajuts com a família monoparental, l’administració catalana els està denegant, amb l’argument que la custòdia compartida dels […]

Contractes bancaris desequilibrats.

Contractes bancaris desequilibrats.

Els contractes amb els bancs casi sempre són desequilibrats al seu favor. Cada cop més els jutjats i tribunals van entrant en l’anàlisi dels productes financers, i cada cop més tenim sentències favorables als contractants perjudicats. Les assegurances de tipus d’interès, els swaps, els collars bonificats, els clips, i … […]

Un jutge reconeix una incapacitat absoluta a conseqüència d’un incident ambiental.

Un jutge reconeix una incapacitat absoluta a conseqüència d’un incident ambiental.

Els advocats, del Col.lectiu Ronda, no van plantejar la demanda com accident laboral, sinó com accident ambiental. El jutge ha estimat les seves pretensions.

El règim de separació de béns –majoritari a Catalunya- ens perjudica quan es dissol el matrimoni.

El règim de separació de béns –majoritari a Catalunya- ens perjudica quan es dissol el matrimoni.

Una sentència del Tribunal Suprem diu que – llevat del cas de l’habitatge conjugal- les operacions de distribució entre els cònjuges dels béns del matrimoni ha de tributar per transmissions patrimonials. D’aquesta manera es distingeix entre la societat de ganancials (majoritària arreu de l’estat) i la separació de béns (majoritària […]

L’administració no s’aplica la llei a l’hora de valorar les finques.

L’administració no s’aplica la llei a l’hora de valorar les finques.

L’administració valora com si fossin rústiques les finques declarades urbanitzables, quan les ha d’expropiar, i com a urbanitzables quan ha de fer servir el seu valor cadastral per aplicar-hi impostos. Estem estudiant aquella incongruència, per tal de presentar els recursos que s’escaiguin contra les valoracions d’aquells immobles a l’hora de […]

Problemes per als ajuntaments en matèria de sorolls i olors.

Problemes per als ajuntaments en matèria de sorolls i olors.

El proper 12 d’agost de 2010 entra en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta norma suposarà un canvi en profunditat dels procediments previstos per a la concessió de llicències d’activitats, de manera que els ajuntaments hauran de modificar els […]