Vives i Roig Associats

A manera de codi de bones pràctiques i pla estratègic.

 

Un despatx de serveis professionals, el fan les persones que hi treballen.

 

 

 1. A) Vives i Roig associats. El despatx.

 

Una empresa de serveis amb una doble vessant: comptable, laboral i fiscal, d’una banda, i jurídica i econòmica, d’una altra.

 

Amb voluntat de servei a les persones, les famílies, els pagesos, els autònoms, les entitats del tercer sector i les petites i mitjanes empreses en l’àmbit privat, i a les corporacions de dret públic, en aquest àmbit.

 

Treballem des de la idea que quan un client/amic ens ve a veure, ha de sortir del despatx convençut que hem fet nostre el seu problema; que ja no el té ell.

 

Sabem que els drets són iguals per tothom, i que el preu per assolir-los no ha de ser un obstacle per a ningú.

 

 

 1. B) Els clients/amics.

 

Personalitzar les relacions amb els clients, vol dir convertir-los en amics. Ens agrada treballar amb gent amiga, i servir-los com a tals.

 

Volem treballar “a la menuda”, “al detall”. Amb especial dedicació a les persones, a les famílies i el seu entorn.

 

Els pagesos, els autònoms i les pyme’s ens mereixen una especial atenció en l’estudi i recerca de solucions imaginatives als seus problemes.

 

Venim d’un entorn rural, de valors ferms i cultura de l’esforç. Treballem en un entorn urbà, de progrés i modernitat. Volem fusionar ambdós entorns en la nostra activitat diària.

 

Ens sentim agricultors més que no pas caçadors. Sabem que per collir any rere any, cal sembrar també any rere any.

 

 

 1. C) Els signes d’identitat.

 

 1. a) Generar confiança. Donar seguretat als clients/amics.

 

L’empatia amb els clients/amics, ens ha de portar a fer nostres els seus problemes. La professionalitat en el treball s’ha de donar per suposada. El client/amic ha de percebre que treballem, a més, amb honestedat. S’ha de sentir còmode quan entra al despatx, mentre s’hi està i quan marxa.

 

 1. b) Aportar valor afegit al client/amic.

 

La multidisciplinarietat del despatx ens ha de permetre “veure-hi més enllà” del problema concret. Hem de resoldre el problema que ens plantegen, però sense que això en generi un altre. Hem de fer-ho de la manera més eficient i econòmica possible.

 

 1. c) Bona relació qualitat – preu.

 

L’accés als drets i a un bon servei professional no ha de ser costós. Preferim treballar molt i amb molta gent, guanyant menys, que treballar menys i amb menys clients/amics, encara que guanyem més. Volem que la gent amb menys recursos tingui accés a un bon servei.

 

 1. d) Creativitat.

 

La formació continuada i l’actualització dels coneixements ens ha de permetre cercar solucions innovadores i imaginatives als problemes que ens sotmeten a consideració.

 

 

 1. D) Els objectius

 

Viure del treball, però més enllà del fet de treballar per viure.

 

Passar-s’ho bé ajudant als clients/amics a resoldre els seus problemes. Els petits, quasi insignificants; aquells que farien somriure a més d’un; i els grossos, aquells que no desitjaries mai per tu mateix.

 

El despatx, l’empresa, el vivim com un servei.

 

Aspirem a créixer de manera sostenible, harmònica.

 

Aspirem a generar, amb la nostra activitat, el boca – orella imprescindible per augmentar de manera permanent, però sostenible, els nombre de clients/amics.

 

 

 1. E) Els dos àmbits del despatx.

 

E.1) L’àmbit comptable, laboral i fiscal.

 

Dedicat a la consultoria i gestió de comptabilitats, relacions laborals i fiscalitat.

 

Elaboració d’estats comptables; càlcul d’amortitzacions; tancaments d’exercici; redacció de memòries anuals; presentació de llibres al Registre. Considerat com un cercle complert, d’anàlisi factura a factura, document a document. Assessorament sobre la marxa de l’empresa

 

Redacció de contractes de treball; altes i baixes. Elaboració de nòmines i estats de situació per la Seguretat Social. Comunicacions a l’INEM. Consultes. Actuacions judicials en matèria laboral.

 

Especial dedicació a l’IRPF, l’IVA i l’Impost de Societats.

 

E.2) L’àmbit jurídic i econòmic.

 

Amb vocació generalista, i especialitzacions concretes a la vista del problema sotmès a la nostra consideració. Especial atenció a les famílies, en els àmbits que li són propis, i molt especialment en els camps patrimonial i econòmic.

 

Assumim la totalitat de camps del món del dret, ja sigui directament, o mitjançant col·laboracions tutelades amb col·laboradors externs de confiança.

 

Consultes, notes, informes. Intervenció en mediacions i negociacions. Actuacions judicials en l’àmbit civil, administratiu i penal.

 

En el camp del dret tributari, especial dedicació als Impostos cedits (Transmissions patrimonials, Successions i Patrimoni), i als Tributs locals (IBI, IIVTNU, ICIO, Taxes, …).

 

Col·laboració desinteressada amb entitats del tercer sector i d’assistència social.

 

 

 1. F) El personal del despatx. Socis i col·laboradores.

 

F.1) Matias Vives March (soci).

 

Nascut a Montblanc (Tarragona), el 10 de juliol de 1952.

Casat. Dos fills (de 30 i 28 anys).

 

Estudis.

 

1962-1969. Batxillerat al Col·legi La Salle (Tarragona).

1969-1977. Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials.  Universitat de Barcelona.

1970-1981. Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona.

1998-1999. Post-grau en Gestió Econòmica del Medi Ambient. Universitat de Barcelona.

 

Ressenya cronològica d’activitats professionals i representatives.

 

Durant els seus estudis universitaris va compatibilitzar estudis (Barcelona) amb treball (Tarragona).

 

1972-1974. Departament de comptabilitat de La Vinícola Iberica SA (exportació de vins).

1975-1976. Professor de comptabilitat de l’Escola de Tècnics en Empreses Turístiques.

1974-1979. Empleat de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

1978-2003. Assessor de la Unió de Pagesos de Catalunya i de les seves empreses de serveis.

 1. Soci fundador del bufet Col·lectiu Rambla SCCL (Tarragona).

1980-1988. Diputat al Parlament de Catalunya, per la circumscripció de Tarragona i les llistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya. (Dues legislatures).

1990-2010. Membre del Consell d’Administració de la Caixa de Catalunya.

1991.- Membre del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF), organisme homologat pels Col·legis d’Economistes d’Espanya.

1992-1995. Membre del Consell Econòmic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), creat per posar en marxa la nova universitat.

1994-2000. Síndic de Greuges de la URV.

1995-1996. Membre del Consell Social de la URV.

2001-2003. Col·laborador habitual d’articles d’opinió (La Vanguardia i El Punt), i tertúlies (Catalunya Ràdio / Postres de músic).

2004-2007. Membre de la Comissió Mixta de Valoracions Estat – Generalitat.

2004-2010. Director d’ordenació del territori i relacions locals del Síndic de Greuges de Catalunya.

2006-… Patró de la Fundació S21, del Consorci de Salut i Social de Catalunya (antic Consorci Hospitalari de Catalunya). La fundació està dedicada a l’atenció a la dependència.

2008-2009. Membre del Grup de Treball creat pel Govern de la Generalitat per l’estudi de les balances fiscals Estat – Generalitat.

2010-2011. Gerent de l’Entitat Pública Empresarial d’Obra Pública i Urbanisme, de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

2010-2013 Membre del Consell Consultiu i Assessor del Consorci de Comunicació Local de Catalunya.

2010-… Professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, en l’àmbit del dret ambiental.

2010-… Secretari general del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi. Consorci públic del Consorci de Salut i Social de Catalunya, l’Ajuntament de Reus i la Universitat Rovira i Virgili.

2010-… Col·laborador habitual del Diari de Tarragona (articles d’opinió).

2011-2013 Regidor de l’Ajuntament de Montblanc, pel grup municipal de L’Entesa de Montblanc-EPM.

2011-2013 Conseller Comarcal d’Habitatge. Consum i Territori del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

 

Des de 1978 exerceix d’economista, i des de 1981 d’advocat, en exercici lliure.

 

 

F.2) Josep Roig Giró (soci).

 

Nascut a Vilallonga del Camp (Tarragona), el 5 de gener de l’any 1953.

Casat, una filla de 29 anys.

 

Estudis

 

Diplomatura com a Graduat Social, de l’any 1994

 

Ressenya d’activitats professionals.

 

Treball com administratiu de l’any 1969  fins l’any 1976 a l’empresa Rene Barbier, S,A, (sector vinícola) i de l’any 1976 fins a l’any 1983 a Cardona Hermanos, S.A. (sector de l’alimentació).

 

De l’any 1984 i fins l’any 2010 a l’empresa Col·lectiu Rambla Assessoria Jurídica, S.C.C.L., com a soci de la cooperativa, realitzant treballs d’assessorament i gestió fiscal i comptable, tant per la cooperativa, com per les empreses clientes de la societat.

 

Comparteix  amb  l’empresa Col·lectiu Rambla, des de l’any 1989 i fins a l’actualitat a l’empresa Col·lectiu El Puig, S.C.C.L., radicada a El Vendrell, igualment realitzant treballs d’assessorament i gestió comptable i fiscal.

 

De l’any 2010 fins a l’actualitat, com a soci de l’empresa Vives i Roig, S.L.P., dedicat a l’assessorament i gestió fiscal i comptable d’empreses, empresaris, i professionals de qualsevol dels àmbits socials.

 

 

 

F.3) Glòria Domènech Virgili  (col·laboradora).

 

Nascuda a Tarragona, el 15 de març de 1974.

Casada.

 

Estudis

 

1977-1989. Educació General Bàsica a l’Escola Santa Teresa de Jesús a Tarragona.

 

1989-1991. Formació Professional de Primer Grau branca Administrativa i Comercial a l’Institut Politècnic de Formació Professional Francesc Vidal i Barraquer (Tècnic Auxiliar).

 

1991-1994. Formació Professional de Segon Grau Branca Administrativa i Comercial a l’Institut Politècnic de Formació Professional Francesc Vidal i Barraquer (Tècnic Especialista).

 

Ressenya cronològica d’activitats professionals.

 

 1. Pràctiques administratives i d’hostessa a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès.

1995-1996. Gestoria Francisco Barrajón Ibañez.

1996-2000. Gestoria Bufete Barrajón, S.L.

2001-1010. Administrativa al Col·lectiu Rambla, S.C.C.L (assessoria jurídica).

 

 

 

 

 

F.4) Núria Garcia Vives (col·laboradora)

 

Nascuda el 29 d’agost de 1984

Casada.

 

Estudis.

 

2002-2011. Llicenciatura en Dret per l’UNED.

 

2007-2013. Formació en Assegurances (titulacions acreditades per la CECA)

 

2012-2013  Màster en Fiscalitat (Universitat Oberta Catalunya)

 

 

Ressenya cronològica d’activitats professionals.

 

2003-2004. Dependenta, Carnisseria “Cal Ton” de Montblanc.

2004-2005. Auxiliar administrativa, Ajuntament de Montblanc.

2006-2007. Administrativa i comercial, Barclays Bank.

2007-…. Comercial Banca Personal, Bankia.

2011-…  Advocada en exercici lliure.

 

 

 1. G) Tasques pròpies dels col·laboradors del despatx.

 

….

 1. H) Organització funcional de tasques.

 

….

 

 1. I) Organització temporal de tasques de l’àmbit comptable, laboral i fiscal.

 

….

 

 1. J) La facturació.

 

 

 1. K) Retribucions de socis i col·laboradores. Criteris.

 

 

 1. L) Personal en pràctiques al despatx.

 

El despatx acull persones en pràctiques provinents de:

 • Alumnes de cicles formatius d’administratiu.
 • Alumnes del Grau en Dret (Facultat de Ciències Jurídiques URV).
 • Alumnes del Màster de Dret Ambiental (Facultat de Ciències Jurídiques URV).
 • Alumnes del programa SEFED (Ajuntament de Tarragona) adreçat a aturats.

 

Entenem les pràctiques com una manera d’ajudar al personal que ens visita. Acollir-los forma part de la nostra responsabilitat social corporativa. És una manera de retornar a la societat una part d’allò que ella ens dona.

 

No venen a treballar, venen a aprendre. S’han de sentir còmodes des del primer dia. S’han de considerar part del despatx mentre son amb nosaltres. Aprenen treballant.

 

Procurarem que tinguin una visió global de tot allò que fem, però els hi demanarem si tenen preferències per l’aprenentatge pràctic en alguna de les nostres activitats concretes. Intentarem fer compatibles ambdós principis.

 

Volem que opinin, que optin, que ens ajudin a millorar el nostre servei amb les seves crítiques i opinions.

 

La seva estada al despatx no els ha de generar despesa.

 

 

 1. M) Xarxa ViR.

 

Volem donar oportunitats als joves que acaben els seus estudis i no tenen on iniciar la seva “aventura” professional.

 

Es tracta d’establir una mena de joint venture on el despatx aporta els coneixements, l’experiència, els seus arxius, la base de dades, les monografies, l’espai físic per rebre visites, la recepció de comunicacions (telèfon, fax, correu postal, …), i la possibilitat de créixer com “aprenents”, i el personal que s’incorpora a la xarxa, els seus coneixements, l’empenta del novell, la creativitat, i la capacitat de treball.

 

Funciona tant quan el despatx els hi subministra un assumpte per tal que el treballin, degudament tutelats per un soci del despatx, rebent a canvi una part de la factura, com quan ells demanen col·laboració al despatx per un tema en el qual el client els ha anat a buscar, a partir de la confiança en la persona, invertint-se, en aquesta segona hipòtesi, la participació en la facturació.

 

El despatx suportarà els costos de formació pràctica, rebent, a canvi, la possibilitat de ser un despatx conegut en franges d’edat on no ho seria sense aquesta col·laboració.

 

S’estableix en cada cas un període de prova, sense cap mena de responsabilitat per part del personal de la xarxa, de manera que un cop acabat aquell període es formalitzarà un conveni de col·laboració si ambdues parts hi són d’acord.

 

El personal de la xarxa s’integra en dos àmbits distints: temàtic d’una banda, i territorial d’una altra.

 

Les limitacions pròpies de l’espai físic del despatx s’han de resoldre amb imaginació i utilitzant de la manera més eficient possible cada espai, cada taula, cada cadira.

 

L’objectiu últim és que acabin essent socis del despatx, prèvia una etapa actuant com a col·laboradors externs, si ells i el despatx ho consideren oportú.

 

 

 1. N) Relació amb el despatx Col·lectiu El Puig (El Vendrell).

 

El Col·lectiu El Puig SCCL és una empresa de serveis, equiparable a la nostra, que opera en l’àmbit territorial del Baix Penedès, i del qual son socis els socis de Vives i Roig SLP.

 

La relació és de col·laboració total en tots els àmbits.

 

Estimularem la generació de sinergies entre els col·laboradors d’ambdues empreses, primordialment en el camp de l’aprenentatge a partir de les experiències pròpies i de la formació continuada interna i externa.

 

És important la realització de trobades de col·laboradors d’ambdues empreses, per posar en comú coneixements i experiències que poden ser d’utilitat comuna.

 

Caldrà trobar espais de formació externa comuna a tots els col·laboradors.

 

 

 1. O) L’ús de les noves tecnologies (TIC) i de les xarxes socials.

 

Han de ser vistes com un objectiu en si mateixes, no com un simple mitjà de divulgació d’allò que fem.

 

Les emprarem en una quàdruple vessant: les relacions amb els clients/amics; els procediments interns del despatx; l’arxiu i la divulgació externa del despatx.

 

La web del soci de l’àrea jurídic/econòmica; el seu facebook; i començar a utilitzar twitter han de ser eines de gran suport  per a l’activitat pròpia.

 

Tot allò que pugui estar a les TiC no ho tindrem en paper.

 

 

 1. P) Mètodes de divulgació del despatx.

 

 

 

 1. Q) Formació continuada de socis i col·laboradors.

 

Tant socis com col·laboradors tenen necessitat i obligació de sotmetre’s a una procés d’aprenentatge continuat.

 

La dedicació mínima anual haurà de ser de 20 hores/persona (preferiblement amb un mínim de 2 període diferenciats), en àmbits propis de la seva activitat o projecció futura.

 

Els mesos en què els col·laboradors empraran hores laborals per formació seran, preferentment els de març, setembre, novembre i desembre.

 

 

 1. R) Horaris. Vacances.

 

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres, de les 9:00 a les 19:00 hores, ininterrumpidament.

 

Els horaris dels col·laboradors han de permetre l’assoliment d’aquell horari, essent el màxim de flexibles i preferiblement continuats.

 

Les vacances seran d’un mínim de quatre setmanes durant el període de vacances escolars estiuenques, complementant-se, quan sigui possible, amb una setmana durant el període de Nadal/Cap d’Any/Reis.

 

Durant la el període Setmana Santa, quan les necessitats del servei ho permetin es podrà fer un dia de festa (Dijous Sant o Dimarts de Pasqua).

 

Cada pont entre festius, quan les necessitats del servei ho permetin, podrà fer festa un col·laborador, procurant no solapar-se.

 

 

UN SERVEI ÉS MOLT MÉS QUE UNA FEINA.