Ja hi ha doctrina legal sobre la base imposable de l’ICIO en parcs eòlics.

Ja hi ha doctrina legal sobre la base imposable de l’ICIO en parcs eòlics.

El Tribunal Suprem ha dictat, el 14 de maig de 2010, una sentència declarant “doctrina legal” que la base imposable de l’ICIO ha d’incorporar el cost de la totalitat dels elements necessaris per a la captació d’energia que figurin en el projecte.