La data d’un contracte privat pot ser vàlida a efectes fiscals.

La data d’un contracte privat pot ser vàlida a efectes fiscals.

La data d’un contracte privat, quan es complementa amb altres mitjans provatoris, pot esdevenir vàlida a tots els efectes fiscals (prescripció inclosa), segons una Sentència del TS de 3 de novembre de 2010.
La Sentència ens indica que si el contracte privat ha servit per modificar la titularitat cadastral, o per canviar la titularitat en els subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, gas, telèfon, …), la data de signatura passa a ser fiscalment fefaent.
Es tracta d’una interpretació extensiva de l’article 1.227 del Codi Civil.