L’administració no s’aplica la llei a l’hora de valorar les finques.

L’administració no s’aplica la llei a l’hora de valorar les finques.

L’administració valora com si fossin rústiques les finques declarades urbanitzables, quan les ha d’expropiar, i com a urbanitzables quan ha de fer servir el seu valor cadastral per aplicar-hi impostos. Estem estudiant aquella incongruència, per tal de presentar els recursos que s’escaiguin contra les valoracions d’aquells immobles a l’hora de calcular l’impost de transmissions patrimonials, o de successions, o de qualsevol tribut local.