Presentació

Nascut a Montblanc (Tarragona), el 10 de juliol de 1952.
Casat. Dos fills (de 30 i 28 anys).

Estudis.

1962-1969. Batxillerat al Col•legi La Salle (Tarragona).
1969-1977. Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Barcelona.
1970-1981. Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona.
1998-1999. Post-grau en Gestió Econòmica del Medi Ambient. Universitat de Barcelona.

Ressenya cronològica d’activitats professionals i representatives.

Durant els seus estudis universitaris va compatibilitzar estudis (Barcelona) amb treball (Tarragona).

1972-1974. Departament de comptabilitat de La Vinícola Iberica SA (exportació de vins).
1975-1976. Professor de comptabilitat de l’Escola de Tècnics en Empreses Turístiques.
1974-1979. Empleat de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
1978-2003. Assessor de la Unió de Pagesos de Catalunya i de les seves empreses de serveis.
1978. Soci fundador del bufet Col•lectiu Rambla SCCL (Tarragona).
1980-1988. Diputat al Parlament de Catalunya, per la circumscripció de Tarragona i les llistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya. (Dues legislatures).
1990-2010. Membre del Consell d’Administració de la Caixa de Catalunya.
1991.- Membre del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF), organisme homologat pels Col•legis d’Economistes d’Espanya.
1992-1995. Membre del Consell Econòmic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), creat per posar en marxa la nova universitat.
1994-2000. Síndic de Greuges de la URV.
1995-1996. Membre del Consell Social de la URV.
2001-2003. Col•laborador habitual d’articles d’opinió (La Vanguardia i El Punt), i tertúlies (Catalunya Ràdio / Postres de músic).
2004-2007. Membre de la Comissió Mixta de Valoracions Estat – Generalitat.
2004-2010. Director d’ordenació del territori i relacions locals del Síndic de Greuges de Catalunya.
2006-… Patró de la Fundació S21, del Consorci de Salut i Social de Catalunya (antic Consorci Hospitalari de Catalunya). La fundació està dedicada a l’atenció a la dependència.
2008-2009. Membre del Grup de Treball creat pel Govern de la Generalitat per l’estudi de les balances fiscals Estat – Generalitat.
2010-2011. Gerent de l’Entitat Pública Empresarial d’Obra Pública i Urbanisme, de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
2010-2013 Membre del Consell Consultiu i Assessor del Consorci de Comunicació Local de Catalunya.
2010-… Professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, en l’àmbit del dret ambiental.
2010-… Secretari general del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi. Consorci públic del Consorci de Salut i Social de Catalunya, l’Ajuntament de Reus i la Universitat Rovira i Virgili.
2010-… Col•laborador habitual del Diari de Tarragona (articles d’opinió).
2011-2013 Regidor de l’Ajuntament de Montblanc, pel grup municipal de L’Entesa de Montblanc-EPM.
2011-2013 Conseller Comarcal d’Habitatge. Consum i Territori del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Des de 1978 exerceix d’economista, i des de 1981 d’advocat, en exercici lliure.