Problemes derivats de la custòdia compartida dels pares, en cas de separació o divorci.

Problemes derivats de la custòdia compartida dels pares, en cas de separació o divorci.

L’establiment de la custòdia compartida dels pares, en cas de divorci, pot perjudicar el cònjuge que té amb ell/ella els fills comuns la major part del temps.

En el moment de sol·licitar determinats ajuts com a família monoparental, l’administració catalana els està denegant, amb l’argument que la custòdia compartida dels fills no permet atorgar, a un sol dels ex-cònjuges, l’exclusivitat de la relació familiar amb els fills comuns.

Per això és important puntualitzar, en els convenis de separació i divorci, l’abast exacte de la custòdia compartida.