Problemes per als ajuntaments en matèria de sorolls i olors.

Problemes per als ajuntaments en matèria de sorolls i olors.

El proper 12 d’agost de 2010 entra en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta norma suposarà un canvi en profunditat dels procediments previstos per a la concessió de llicències d’activitats, de manera que els ajuntaments hauran de modificar els seus serveis per adaptar-los a la nova normativa.

D’altra banda, el fet que en molts casos el control de l’activitat es faci recaure en el propi titular, pot comportar un increment de les problemàtiques municipals relacionades amb els sorolls exagerats o les olors molestes, de manera que els ajuntaments hauran d’actuar amb una gran celeritat, si no es volen veure atrapats per unes situacions que cada cop troben més acolliment en els jutjats i tribunals.

La pèrdua de capacitat municipal de control sobre les activitats, sumat a una major consciència ciutadana en relació amb els drets “no evidents” , pot esdevenir un problema de considerables dimensions per als ajuntaments, especialment per els petits i mitjans.