Un cas particular de tributació per IRPF, derivat d’expedient d’expropiació forçosa.

Un cas particular de tributació per IRPF, derivat d’expedient d’expropiació forçosa.

30 novembre -0001 0:00 0 Comentaris

En cas d’expropiació forçosa per via d’urgència pot resultar aconsellable renunciar al cobrament del dipòsit previ i dels perjudicis per ràpida ocupació.

Una Sentència del Tribunal Suprem, de 4 d’abril de 2011 (EDJ 2011/51404), referida als impactes sobre l’IRPF d’una expropiació per via d’urgència, ens diu que si donem a l’Acta Prèvia a l’Ocupació el valor d’Acta d’Ocupació, renunciant al cobrament del dipòsit previ i dels perjudicis per ràpida ocupació, no cal imputar-se les quantitats cobrades en concepte d’indemnització fins a la signatura de l’Acta de Pagament, és a dir: fins que s’hagi cobrat definitivament.

Això pot fer aconsellable plantejar-se la renúncia als dipòsits previs, segons quina sigui l’afectació i el tipus de finca afectada.

 

Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 2ª, S 4-4-2011, rec. 4135/2009