Una nova condemna per manca d’atenció ambiental. (El cas Uralita).

Una nova condemna per manca d’atenció ambiental. (El cas Uralita).

La sentència d’un jutjat civil de Madrid, condemnant l’empresa Uralita a indemnitzar els residents propers a la fàbrica, pels danys causats per la pols de l’amiant, és un pas més en el reconeixement de responsabilitats derivades d’una mala gestió ambiental.

La importància creixent en la consideració dels temes ambientals per part de la societat, porta, de retruc, a modificacions legislatives cada cop més concretes i a decisions judicials susceptibles de seguir fent avançar al legislador, i als diferents actors generadors d’impactes ambientals, en aquella direcció.

L’any 2007, el Síndic de Greuges de Catalunya va emetre una resolució relativa a l’afectació de les persones per la pols de l’amiant, que ha format part d’aquell procés, i que volem reproduir per tal que sigui d’utilitat a qui es pugui veure afectat per la malaltia de l’asbestosi. (En el document adjunt es pot veure la part del seu informe al Parlament, de l’any 2007, on es recull aquella problemàtica).

 

informe